Home Page Image
  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.
 
 

 

远景的高山,云烟飘渺,情境与近景形成了明显的对照。宣德间(公元1426—1435)官直仁殿待诏,绘画临摹精博,得唐宋诸家之妙,故道释、人物、山水、花果、翎毛、走兽等,无所不工。他的写生画,一花半叶,淡墨欹毫,自有疏斜历乱之致。本品纵130厘米,宽31.5厘米,纸本。”,后为文征明弟子。20-2《长松五鹿图》明戴进(1389~1462)轴,绢本。书法出入晋唐,自成一格,能诗文。仇英(约1494年-1552年)字实父,号十洲,中国明代画家,原籍江苏太仓,后移居苏州。横斜于画面的苍松与右侧的树木形成呼应,顾盼有致。

21《万年松图》明·朱瞻基(公元1398~1435年)纸本设色【尺寸】33cmx453cm辽宁省博物馆藏此图为横卷形式构图,粗细不同的松干松枝伸缩,曲直如苍龙盘旋,枝头一丛丛松针劲健有力,而缠绕在松干松枝上野藤又使得松刚中见柔,以水墨圈点而成的松树皮则使松树更显圆润充满生机。少时读书发愤,青年时中应天府解元,后赴京会试,因舞弊案受牵连入狱,出狱后又投宁王朱宸濠幕下,但发现朱有谋反之意,即脱身返回苏州。山石采用“小斧劈”皴法,方硬嶙峋,富有质感。喜游览,多寓寺院,禅灯孤榻,世以“发僧”称之,后为僧,法名祖玄,又号天池发僧、景西居士,居松江。引首有作者朱瞻基楷书款,可知此图作于公元1431年。”后师法李唐、刘松年,加以变化,画中山重岭复,以小斧劈皴为之,雄伟险峻,而笔墨细秀,布局疏朗,风格秀逸清俊。其花鸟画,长于水墨写意,洒脱随意,格调秀逸。画面上的青绿色调主要集中在中心部位,即山坡、原野。24-4《古木寒泉图》明文徵明(1470~1559)立轴,绢本,设色画。悬知君能诗,寄声求妙语。所画山水高华苍蔚,峰峦树林苍劲古拙,巨幛大幅信手拈来,亦颇有气势,于万历(1573-1620)间名擅一时,对苏松、云间等派有一定影响,宋懋晋、赵左、沈士充均出宋旭之门。