WWW.437345.COM,W W W . 2 4 9 9 8 7 . C O M,W W W . 2 0 1 1 1 . C O M
2019-08-05 来源:WWW.437345.COM

WWW.437345.COM

惜现在很少人能看到过这一拓本。  □□□□,□元氏郎平棘李音,史九门张玮,灵寿赵颖,县令南阳□□□□□□□□韩林□□纵□石师□□赵□张□绛□□□《封龙山颂》评一《封龙山颂》全称《元氏封龙山之颂》,俗称《封龙山碑》。

《封龙山颂》在结体上也很有特色,大多字形偏长,重心较高,下半部时见散开,而左右两角又时有偏移,加上横画的运用或上斜,或下倾,从而形成了平中出奇,稳中有险的生动笔致,其妙在有意无意之间。”是研究汉代书法和历史以及封龙山祀典的宝贵资料。

WWW.437345.COM,《封龙山颂》用笔圆润似《石门颂》,但外形方硬过之;笔划瘦硬险峻似《礼器碑》,但朴厚遒润过之。

在河北元氏县。在河北元氏西北四十五里王村山下。

道光二十七年(一八四七)十一月,元氏知县刘宝楠发现于河北元氏西北四十五里的王村山下,即命工运入城中。惜现在很少人能看到过这一拓本。

汉隶气魄之大,无逾于此。W W W . 3 6 5 0 0 0 . C O MW W W . 2 2 2 3 . C O M。

国富民丰,穑民用章。隶书,十五行,行二十六字。

本次创作成果展共展出42名青年艺术家的400多件作品,这些作品涵盖了书法、绘画、工艺美术、摄影等门类。赞天休命,德合无疆。

东汉·延熹七年(164)十月刻。无额无穿。

磥硌吐名,与天同耀。纵166厘米,横100厘米。

《封龙山颂碑》 元氏封龙山之颂惟封龙山者,北岳之英援,三条之别神,分体异处,在于邦内。上海艺苑真赏社有影印本。

与《石门颂》、《西狭颂》和《杨淮表纪》等同属一路。上海艺苑真赏社有影印本。

相关链接
热点推荐