WWW.133.COM,W W W . 6 6 3 1 1 1 . C O M,W W W . 1 3 9 9 9 . C O M
2019-07-14 来源:WWW.133.COM

WWW.133.COM

上海艺苑真赏社有影印本。近人赵叔儒得力于此。

允敕大吏郎巽等,与义民修缮故祠。拓本后有题识,并有丁俭卿及成蓉镜、孙继三跋。

WWW.133.COM,遂采嘉石,造立观阙,黍稷既馨,牺牲博硕。

无额无穿。清道光二十七年(一八四七)为元氏知县刘宝楠访得,移置城中文清书院。

《石门颂》虽用隶法,而因工具、载体的因素,线条形似篆书;《礼器碑》是标准的汉隶笔法,笔笔精到,一丝不苟。清扬守敬评此碑:“雄伟劲健,《鲁峻碑》尚不及此,汉隶气魄之大,无逾于此。

《封龙山碑》书风雄强豪放,结体方正古健,笔意遒劲宽博。W W W . 8 6 2 7 6 5 . C O MW W W . 2 0 2 9 4 . C O M。

清方朔《枕经堂金石书画题跋》评其:“字体方正古健,有孔庙之《乙瑛碑》气魄,文犹雅饬,确实东京人手笔。因搬运工嫌其沉重,乃截裂为二,后虽经嵌合,但裂纹清晰可见。

戊寅诏书,应时听许。清方朔《枕经堂金石书画题跋》评其:“字体方正古健,有孔庙之《乙瑛碑》气魄,文犹雅饬,确实东京人手笔。

”《封龙山颂》的用笔,方圆兼备,藏露互见,起笔收笔处或不加收束,变化最为丰富。前人多论此碑用笔在《石门颂》与《礼器碑》之间,实则远不止此。

这些够考据的拓本,大约在道光末年所拓。《封龙山颂》为著名汉碑之一。

”《封龙山颂》也称《封龙山碑》,东汉延熹七年(公元一**年),为祀山颂神而立。农实嘉谷,粟至三钱,天应玉烛。

”《封龙山碑》初拓本,九行“品物流行之“品”字上“口”部未于上石泐相连;十行“其辞曰”之“其”字上横未泐;十三行“穑民用章”之“章”字已损,但“品”字上“口”部基本未于上石泐连,“其”字上横也未泐,应为清咸丰时较好之拓本。大与拙往往有不解之缘。

相关链接
热点推荐